fredag, mars 16, 2007

Vad är hälsa? Kost och motion.

(fortsättning från igår)
...Men det är fler saker jag tänker på i samband med hälsa, saker som man vanligtvis kanske tänker på i första hand som kost och motion. Det är otroligt vad mycket man kan påverka sin hälsa med kost och motion.
Ej heller att förglömma goda relationer till andra människor.
Allt detta som jag har skrivit sammantaget under veckan och mer därtill, ja allt som en människa omfattar tror jag kan påverka hennes hälsa.
Därför tror jag att hälsa är att se till hela sig själv.

På måndag blir det ett nytt ämne. Trevlig helg!

Inga kommentarer: