tisdag, april 24, 2007

Alternativ odling - inte CCC

(fortsättning från igår)
...Inom det konventionella jordbruket har de så kallade stråförkortningsmedlen varit omdiskuterade. Dessa medel används i många länder vid odling av spannmål.
I mellersta Europa behandlas 2/3 av vetefälten med Cycocelpreparat(CCC). Den aktiva substansen i medlet är klormekvatklorid, som misstänks vara cancerframkallande.
Vad preparatet gör är att hämma sädesstråets tillväxt, det blir då kortare samtidigt som det förtjockas och stärks. På så vis minskar risken för liggsäd och därmed mögelbildning.
Undersökningar har visat att rester av CCC kan förekomma i spannmålsprodukter efter skörd.
Växterna i alternativ odling... (fortsättning imorgon)

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: