måndag, september 24, 2007

Baljväxter - odling

(fortsättning från förra veckan, "Baljväxter - försiktighet med")
...Men det är inte bara för människan som det är en viktig näringskälla utan också för naturen.
I den alternativa odlingen ersätts konstgödsel bland annat med gröngödsling. Det innebär att man plöjer ner baljväxter som har förmågan att binda kväve ur luften och lämna det i jorden.
Odla kan man göra på många sätt. I en artikel i DN från torsdag 16 augusti 2007 stod att kulturhuset hade satsat på att få terassen, som är ett kafé, restaurang och klubblokal, lite grönare. Där hade bland annat en gammal bondbönesort från 1700-talet fått plats i en kruka, ompysslad av kulturhusets egen trädgårdsmästare.
Bönor kommer också upp i en artikel i DN från lördag 4 augusti 2007. Då handlade det om de svenska bönorna som vid det här laget borde ha hamnat bland övrig frukt och grönt i "Ekolådan".
"Ekolådan" är ett företag som kör ut ekologiska grönsaker och frukt till kunder. Innehållet i lådorna kan skifta men värdemässigt är det alltid detsamma. Ekolådan är ett bra sätt att själv slippa bära hem tunga varor och kanske att överhuvudtaget få tag på ekologiska grönsaker och frukt men man kan också se det i ett större perspektiv.
Genom att odla baljväxter, grönsaker och spannmålsprodukter så tar man på ett mer ekonomiskt sätt tillvara jordens tillgänglinga resurser. Man skulle till exempel förbättra möjligheterna att producera större mängder protein. Generellt gäller att man på ett hektar åkermark kan producera föda åt minst tio gånger fler människor genom att odla baljväxter, grönsaker och spannmålsprodukter än genom att föda upp boskap. Dessutom går det åt mycket mer energi och vatten för att producera och hantera kött och köttprodukter jämfört med grönsaksproduktion. Så det vore bra om vi kunde minska köttproduktionen.
Det kan vara en vacker tanke när man själv går och handlar eller får hem sin ekolåda. Tanken på att med sitt "lilla strå" ha bidragit till att tillvarata jordens tillgängliga resurser.
Nästa vecka är det ny månad och nytt ämne!

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: