måndag, oktober 08, 2007

Komplementärmedicin - attitydförändring

(fortsättning från förra veckan, "Komplementärmedicin")
...Den mer vänliga inställningen märks tydligt i ökad försäljning av varor och tjänster men jag tycker också att det märks tydligt i vad vi väljer att kalla komplementärmedicinen för.
Mig veterligen har benämningen gått från kvacksalveri som är ett nedsättande ord som betyder "obehörigt utövande av läkaryrket". Till alternativmedicin som är ett alternativ till skolmedicinen. Vidare till komplementärmedicinen som säger att det är ett komplement till skolmedicinen. Och nu senast integrativ medicin som innebär att komplementärmedicinen ska integreras med skolmedicinen.
Det tycker jag är en klar attitydförändring till komplementärmedicinens fördel, att gå från kvacksalveri till integrativ medicin.
Karolinska Institutet(KI) ska nu göra en satsning på integrativ medicin. De har fått en donation på drygt fyrtio miljoner kronor av en amerikansk affärsman vid namn Bernard Osher och hans svenskfödda hustru Barbro. De har tidigare skänkt pengar till liknande verksamheter i USA. På KI har donationen resulterat i Osher centrum med ledande hjärnforskare Martin Ingvar som chef.
Så långt allt gott.
Men när jag läser artikeln i DN från 10 juni 2007 där Martin Ingvar intervjuas, numera nyutnämnd professor i integrativ medicin, så blir jag lite besviken. Jag tycker inte att hans sätt att se på integrativ medicin är riktigt vad begreppet innebär.
En annan sak i artikeln som också får mig att reagera är hans syn på skolmedicinens historia, jag citerar:"För visst har den traditionella medicinen funnits i tre tusen år, men i samhällen där medellivslängden legat på 35-40 år. Sedan den biomedicinska vetenskapen slog igenom i slutet av 1800-talet har medellivslängden ökat med drygt tre år per decennium, och ligger nu på drygt 80 år. Så det handlar i själva verket om en enorm framgångssaga". Slut citat.
När jag läste den här delen i artikeln så uppfattade jag det som att han ser den "biomedicinska vetenskapen" som den enda anledningen till den ökade medellivslängden i Sverige. Min första tanke blev att han måste ha formulerat sig fel eller blivit felciterad. Det uttalandet får inte Martin Ingvar att framstå som en speciellt vidsynt person.
Men jag tycker i alla fall att Osher centrum är någonting positivt även om jag kan bli lite fundersam när jag läser artiklar som den i DN.
Läkemedel... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: