måndag, oktober 01, 2007

Komplementärmedicin

Det finns en fråga som jag har undrat och funderat över en hel del. Det är varför vi här i Sverige har den syn på komplementärmedicin som vi har.
Vi har precis som andra länder använt oss av medicinalväxter längre tillbaka i tiden. Skillnaden är att andra länder har fortsatt använda dem medan vårt användande har varit ..ja, ska jag säga väldigt sparsamt?
En annan stor skillnad är också inställningen till komplementärmedicin. Om vi ser på Europa till exempel så har de en positiv syn och ser det som en tillgång, speciellt i Tyskland som ligger långt fram på det området. I Sverige är den positiva synen mer haltande.
Som sagt, jag har funderat en del på anledningen och fått små bitar av information på olika sätt som tillsammans kanske är åtminstone en del av orsaken. Men jag har inte fördjupat mig ordentligt i ämnet ännu så det är mer en möjlig tanke än en genomarbetad teori.
Så, munkarna införde medicinalväxter i Sverige. Här i Stockholm hade vi ett kloster på dåvarande Gråmunkeholmen numera Riddarholmen. När protestantismen infördes i Sverige brändes och förstördes många klosterträdgårdar. Men kunskaper och traditioner fördes vidare, i alla fall till stor del, av kloka gummor och gubbar i några hundra år. Sedan kom häxprocessen och satte stopp för den verksamheten. Jag vet inte om mycket var nedskrivet eller om det mesta fördes vidare via muntlig tradition men jag tror att även om det fanns nedskrivet så var människor rädda att föra det vidare. Eller så kanske de inte längre såg det som någonting positivt.
En ytterligare aspekt kan vara något som jag hörde på tv i programmet "Världens modernaste land" med Fredrik Lindström. Gäst var författaren och historikern Peter Englund.
Om jag förstod honom rätt så har det ända sedan medeltiden funnits en kung med mycket makt och ett starkt bondesamhälle i Sverige. Mellan dessa har funnits en bra relation därav en folklig uppfattning om att staten vill oss väl. Aristokratin däremot har varit svag och setts som den verkliga fienden. Tron på staten har blivit till tro på myndigheter och dess expertis. Enligt Peter Englund är trygghet något som är mycket viktigt för oss svenskar och vi är det land som lyssnar mest på expertisen.
Om man då lägger ihop de här bitarna. Många klosterträdgårdar förstördes när protestantismen infördes i Sverige vilket säkert också gjorde att tilltron på medicinalväxter halkade ner ett par pinnhål. När sedan de kloka gummor som förde kunskaperna vidare brändes av staten som folket hade en tilltro till så kan jag tänka mig att synen på de kunskaperna förändrades. De förknippades inte längre med någonting positivt. Så kanske var det så att den kunskap som fanns kvar, muntlig eller skriftlig, inte längre var så intressant. Och fanns det ett intresse kvar hos vissa så hölls det säkert tillbaka av rädslan för att själv råka illa ut.
Ja, så långt har jag hittills kommit i min tanke runt frågan om svenskarnas syn på komplementärmedicinen. Att den grundlades långt tillbaka i tiden. Kanske är jag inne på rätt spår?!
Hur det nu än är med det historiska perspektivet så blir vi svenskar idag allt mer vänligt inställda till komplementärmedicinen även om vi fortfarande ligger långt efter många eller de flesta europeiska länderna.
Den mer vänliga inställningen märks tydligt i ökad försäljning av varor och tjänster men... (forsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: