måndag, april 28, 2008

Medicin - olika alternativ?

(fortsättning från förra veckan, "Medicin")
...Om vi ser närmare på kosten så är en felaktig sådan någonting som vi kan bli sjuka av. Hjärt- och kärlsjukdomar, med infarkten som den akuta dödsorsaken, beror i västerlandet till cirka 40 procent på kosten.
Det skulle jag vilja kalla en stor möjlighet till förändring!
En annan allvarlig sjukdom som också är livsstilsberoende är cancer. Forskarna är helt överens om att vissa cancerformer till 50 procent beror på kosten. Men även tandsjukdomar som karies och tandlossning har en tydlig koppling till bland annat valet av mat. Så är det ju också på det viset att även om kost inte är direkt kopplad till en sjukdom så blir allmäntillståndet bättre av en bra kost.
Efter att ha sett över sin kost och möjligheterna till förbättring genom den så är naturläkemedel nästa steg för mig.
Sedan 1 juli 1993 har vi i Sverige en läkemedelslag som innebär att naturläkemedel formellt sett betraktas som läkemedel. Men användandet beror på vilka problem man har. Naturläkemedel får bara rekommenderas vid besvär eller tillstånd som lämpar sig för egenvård, alltså besvär som inte kräver behandling av läkare.
Kontrollen av naturläkemedel är hög. Läkemedelsverket kontrollerar säkerhet, effekt, kvalitet och tillverkning, likadan kontroll som görs på läkemedel. Den enda skillnaden är att naturläkemedel under säkerhet och effekt kan "godkännas grundad på väletablerad medicinsk användning och/eller vetenskapliga studier. Medan läkemedel enbart "godkänns grundad på resultat från vetenskapliga studier".
Så ligger de problem man har inom ramen för naturläkemedel så tycker jag att det är värt ett försök eller två. De har inte samma koncentration som läkemedel, mildare verkan och därför inte heller några påtagliga biverkningar.
Jag tycker att man ska vara så skonsam som möjligt mot sin kropp. Tänk inte enbart läkemedel om du får en sjukdom eller någon typ av obalans i kroppen. Se också över om kost och naturläkemedel kan vara ett alternativ för dig.
Nästa vecka är det ny månad och nytt ämne!

Andra bloggar om: , , ,

måndag, april 14, 2008

Hej

Jag tar nu lite semester och är tillbaka om två veckor.

måndag, april 07, 2008

Medicin

"Dina läkemedel skall vara dina livsmedel, Din mat skall vara din medicin." De orden kommer från Hippokrates, den grekiska läkaren som var verksam på ön Kos cirka 400 år f Kr. Han brukar allmänt kallas för läkekonstens fader. Jag håller med Hippokrates i de tankegångarna, det är rätt ände att börja i.
För många människor är "att ha hälsan", att få vara frisk det viktigaste som finns. För de flesta andra människor når nog hälsan åtminstone upp till ordet viktig. Den delen av hälsan som kan förbättras med medicin går för mig i olika steg där kosten är det första.
Med bra kost kan man upprätthålla hälsa och förebygga mycket ohälsa. Förebygga är något som jag tycker speciellt mycket om och som människor borde ägna sig mer åt enligt mitt sätt att se. Förebyggande kräver mindre arbete än att åtgärda ett problem. Jag har hört många människor som har blivit förvånade över all tid och allt arbete som krävs för att blir frisk efter en sjukdom. Men blir man nu i alla fall sjuk så innebär rätt kost, beroende på sjukdom, ofta minst en klar förbättring.
Nästa steg, om det behövs, är naturläkemedel.
Om det inte räcker till så kommer vi fram till läkemedel. Jag tycker att det är tråkigt att många här i Sverige går direkt till läkemedel framförallt med tanke på alla biverkningar. Kanske beror det på att det är enklare att ta en tablett med snabb effekt eller att människor inte har tillräcklig kunskap om vilka otroliga effekter det går att få med kost och naturläkemedel. Hur det nu än är med den saken så går det i alla fall för mig i turordningen kost, naturläkemedel, läkemedel.
Om vi ser närmare på... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , ,