måndag, april 28, 2008

Medicin - olika alternativ?

(fortsättning från förra veckan, "Medicin")
...Om vi ser närmare på kosten så är en felaktig sådan någonting som vi kan bli sjuka av. Hjärt- och kärlsjukdomar, med infarkten som den akuta dödsorsaken, beror i västerlandet till cirka 40 procent på kosten.
Det skulle jag vilja kalla en stor möjlighet till förändring!
En annan allvarlig sjukdom som också är livsstilsberoende är cancer. Forskarna är helt överens om att vissa cancerformer till 50 procent beror på kosten. Men även tandsjukdomar som karies och tandlossning har en tydlig koppling till bland annat valet av mat. Så är det ju också på det viset att även om kost inte är direkt kopplad till en sjukdom så blir allmäntillståndet bättre av en bra kost.
Efter att ha sett över sin kost och möjligheterna till förbättring genom den så är naturläkemedel nästa steg för mig.
Sedan 1 juli 1993 har vi i Sverige en läkemedelslag som innebär att naturläkemedel formellt sett betraktas som läkemedel. Men användandet beror på vilka problem man har. Naturläkemedel får bara rekommenderas vid besvär eller tillstånd som lämpar sig för egenvård, alltså besvär som inte kräver behandling av läkare.
Kontrollen av naturläkemedel är hög. Läkemedelsverket kontrollerar säkerhet, effekt, kvalitet och tillverkning, likadan kontroll som görs på läkemedel. Den enda skillnaden är att naturläkemedel under säkerhet och effekt kan "godkännas grundad på väletablerad medicinsk användning och/eller vetenskapliga studier. Medan läkemedel enbart "godkänns grundad på resultat från vetenskapliga studier".
Så ligger de problem man har inom ramen för naturläkemedel så tycker jag att det är värt ett försök eller två. De har inte samma koncentration som läkemedel, mildare verkan och därför inte heller några påtagliga biverkningar.
Jag tycker att man ska vara så skonsam som möjligt mot sin kropp. Tänk inte enbart läkemedel om du får en sjukdom eller någon typ av obalans i kroppen. Se också över om kost och naturläkemedel kan vara ett alternativ för dig.
Nästa vecka är det ny månad och nytt ämne!

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: