måndag, september 01, 2008

Stress

Sedan förra sensommaren har det pratats mycket om sjukdom och sjukskrivning apropå de nya riktlinjer för sjukskrivning som Socialstyrelsen ombads att utarbeta.
Det första förslaget som bland annat Dagens Nyheter skrev om fredagen 10 augusti 2007 väckte ett fullständigt ramaskri. Tisdagen 14 augusti 2007 hade Dagens Nyheter en debattartikel skriven av Jörgen Herlofson "Socialstyrelsen nedvärderar våra osynliga stressjukdomar". Jörgen Herlofson är psykiatriläkare och specialist på stressjukdomar och tyckte inte att förslaget gick i en humanistisk anda, en åsikt som väldigt många delade med honom. Dagen efter stod det att läsa att de hårdare reglerna inte skulle börja gälla i oktober utan att Socialstyrelsen gått till regeringen och bett om mer tid för att arbeta med förslaget.
Sedan kom nästa vända i februari.
Måndagen 4 februari 2008 hade Dagens Nyheter en artikel "Regler för sjukskrivna väcker kritik". Där står många olika åsikter och synvinklar att läsa om det remissvar på regerings förslag som skulle vara inlämnat den 11 februari.
Så kom maj och med den följande "Utbrända får sjukskrivas". I Dagens Nyheter fredagen 16 maj 2008 uttalade sig bland annat Kia Mundebo som är ordförande för De utbrändas förening i Sverige. Hon tyckte att rekommendationerna som hade kommit verkade bra, att det kanske kunde leda till att stressjuka fick rehabilitering. Aleksander Perski däremot, chef för stressmottagningen på Karolinska institutet, såg lite annorlunda på saken "Socialstyrelsens rekommenderade behandling och sjukskrivningstid bygger på önsketänkande eftersom det inte finns någon fungerande rehabiliteringskedja."
Nu har det gått drygt ett år sedan det första förslaget kom som väckte så mycket känslor.
Vilka konsekvenser kommer det förslaget som slutligen antogs att få?
Blir det bara så att vi sparar mer pengar och att människor får bättre hjälp som det var menat eller kommer det att få oönskade effekter på annat håll?
Lördagen 16 augusti 2008 hade Dagens Nyheter en debattartikel där det står "De allra flesta som får nej efter en striktare tolkning av sjukförsäkringen börjar arbeta". Då undrar jag, kan en anledning till det vara att människor tvingar sig mer fast de egentligen inte orkar? Under det senaste året har det kommit flera artiklar om vad stress på arbetsplatsen kan leda till och om att människor känner sig mer stressade.
En vanlig... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: