måndag, oktober 13, 2008

Socker - märkningsdefinitioner

(fortsättning från förra veckan, "Socker")
...Vad är skillnaden på "osockrat" och "osötat", är det egentligen någon skillnad alls? Ja, det är det. Det finns flera snarlika märkningsdefinitioner som det inte är så lätt att hålla reda på.
Står det:
"Sockerfritt" eller "utan socker" så betyder det att det överhuvudtaget inte förekommer några sockerarter i produkten. Men den kan ha tillförts sockeralkoholer eller annat sötningsmedel.
"Utan sockertillsats" eller "osockrat" innebär att någon sockerart inte tillförts produkten. Men produktens råvara kan innehålla naturligt förekommande sockerart och sockeralkoholer eller annat sötningsmedel kan ha tillförts.
"Osötat" betyder att något ämne som ger söt smak inte har tillförts. Men produkten kan i råvaran innehålla naturligt förekommande sockerart.
"Utan vanligt socker" får användas om produkten innehåller annan sockerart än sackaros men då måste den uppgiften följas av en lika tydlig uppgift om vilken eller vilka sockerarter som ingår. Även här kan sockeralkoholer och sötningsmedel ha tillförts.
Slutligen "vanligt socker ej tillsatt" får endast användas om den uppgiften direkt följs av en lika tydlig uppgift om vilken eller vilka sockerarter som har tillförts. Men här kan produkten innehålla i råvaran naturligt förekommande sockerart. Även sockeralkoholer eller annat sötningsmedel kan ha tillförts. Till sockerarterna räknas inte sockeralkoholerna manitol, sorbitol, xylitol och lycasin.
Vill du läsa mer om märkningsdefinitioner som till exempel lätt/light kan du gå in på Livsmedelsverket under "Får en produkt märkas med begreppet sockerfri och vad innebär det?"
Något annat... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: