måndag, mars 30, 2009

Antroposoferna - värda ett besök!

(fortsättning från förra veckan, "Antroposoferna - behandling")
...Men nu är det ju inte så att man måste vara sjuk på något sätt för att besöka antroposoferna i Järna, närmare bestämt Ytterjärna. Jag tycker att det är ett bra ställe att åka till om man vill göra en dagsutflykt till exempel nu till våren eller sommaren. Det ligger mycket vackert till och det är en upplevelse att se den lite annorlunda arkitekturens färger och former.
Där finns ett mysigt café med mycket gott att äta. Annars är det en trevlig plats att bara strosa runt på och njuta av omgivningarna. Titta på alla fina växter i handelsträdgården. Besöka butiken.
Komplementärmedicinen spelar en liten roll i Sverige, ännu, vilket kan förvåna många. En av dem är Anna Maria Wiedemann som går en vidareutbildning i antroposofisk medicin. Hon utbildade sig till läkare i Tyskland för några år sedan och har nu bott i Sverige ett år. Hon förutsatte att komplementära metoder skulle vara integrerade i den vanliga vården. "Jag hade bilden av Sverige som ett mycket framtidsorienterat land", säger hon.
Ursula Flatters är läkare och en av grundarna till Vidarkliniken. Hon tycker att alternativa synsätt handlar om demokrati. Vidare att "en sort inte ska få sätta ramen för alla" och jag håller verkligen med henne. Men framförallt ser jag det som den största möjligheten för människor att få den bästa vården och där är Vidarkliniken ett bra exempel. Personal med en antroposofisk utbildning men som också är legitimerade inom skolmedicinen.
Jag hoppas verkligen att det är linjen för mer integrativ medicin som vi i Sverige väljer att följa och att det kommer fler bra alternativ som Vidarkliniken.

Jag kommer nu att ha ett uppehåll i mitt skrivande fram till hösten. Under den tiden ska min sajt för hälsorådgivning bli klar. www.halsomera.se Jag räknar med att starta i september 2009 sedan skriver jag vidare på bloggen.

Andra bloggar om: , , ,

måndag, mars 23, 2009

Antroposoferna - behandling

(fortsättning från förra veckan, "Antroposoferna - Vidarkliniken")
...Om man går in på antroposofernas hemsida så finns rubriken "Vård & rehabilitering". Där står de olika sjukdomar som de behandlar:

Cancer

Palliativ vård. Vilket betyder vård som endast inriktas på att lindra symptomen på en sjukdom.

Utmattning, smärta och stress

Kroniska sjukdomar som exempelvis;
- reumatiska sjukdomar
- mag- och tarmsjukdomar, till exempel ulcerös colit och Morbus Crohn
- neurologiska sjukdomar, till exempel multipel skleros
- allergiska sjukdomar, till exempel astma och eksem
- hjärt- och kärlsjukdomar

Vid behandling av de olika sjukdomarna så arbetar man i vårdlag. De är olika utformade beroende på vilken sjukdom det gäller. Gemensamt för alla vårdlag är att en legitimerad läkare och en legitimerad sjuksköterska är ansvariga för vården och att det ingår en sjukgymnast och en dietist. Sedan är uppdelningen som sagt lite olika med alltifrån konstterapeuter, bad- och massageterapeuter, samtalsterapeut, kurator och sjukhuspräst. En vård som verkligen ser till hela människan. Vid inskrivningen upprättas en individuell behandlings- och/eller vårdplan för varje patient. Vill du läsa mer om stress, reumatism och hjärtsjukdomar så kan du gå in på mina blogginlägg under "stress", "reumatism" och "hjärtsjukdomar".
De senaste cirka fem-tio åren så har det pratats och forskats en hel del om trädgårdens läkande och positiva inverkan på oss människor. I mina blogginlägg under "trädgård" kan du läsa mer om bland annat rehabiliteringsträdgårdar.
Antroposoferna har något som heter "trädgårdsterapi". När jag läser deras beskrivning av hur det går till så tänker jag att det skulle kunna vara bra för många människor på olika sätt. Längst ner på sidan under "praktisk information" står det hur det går till om man vill söka sig dit.
Men nu är det... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

måndag, mars 16, 2009

Antroposoferna - Vidarkliniken

(fortsättning från förra veckan, "Antroposoferna - integrativ medicin")
...Synen på Vidarkliniken och erfarenheterna därifrån kan skifta. Allting passar inte alla, som bekant, därför är det viktigt att det finns alternativ att välja på.
En person som har känt sig väldigt nöjd med sin vistelse där är Maj-lis. Under rubriken "Min upplevelse av att vara patient på Vidarkliniken" skriver hon om sin erfarenhet. Hon berättar om den vackra miljön och det bemötande som hon har fått av sköterskor och läkare. De har fått henne att känna sig väl mottagen och väl informerad om planerna för hennes behandling.
När det kommer till mediciner så vill inte Maj-lis använda de traditionella kemiskt framställda, obiologiska medicinerna på grund av deras biverkningar. Här får hon antroposofiska mediciner och det tycker hon går bra, en av dem är Iscador.
Iscador, som säkert många känner igen, är ett understödjande medel som används vid cancersjukdomar. Det är ett mistelpreparat som har funnits i Tyskland sedan 1926 och i Sverige sedan 1983. Tillgång till preparatet får man genom Apoteket AB och det förskrivs av legitimerade läkare. Behandlingen med Iscador förstärker immunsystemet, ökar livskvalitén och minskar biverkningarna av konventionella behandlingar. Därför rekommenderas mistelbehandling så tidigt som möjligt, gärna redan medan man väntar på operation, cellgiftbehandling eller strålning.
Vidare så skriver Maj-lis om olika terapier som hon får gå på, till exempel bildterapi.
Om man... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , ,

måndag, mars 09, 2009

Antroposoferna - integrativ medicin

(fortsättning från förra veckan, "Antroposoferna")
...Hur ser då vården ut?
Vidarkliniken integrerar skolmedicin med antroposofisk medicin som oftast är baserad på växter och mineraler. Går man in på deras sajt så står det "Förutom konventionella läkemedel används naturläkemedel, olika fysiska samt konstnärliga terapier och utvärtes behandlingar. Man lägger stor vikt vid individuella behandlingsplaner där olika aspekter av patientens situation och sjukdom vägs samman".Jag blir så glad när jag läser det här!
För snart 1,5 år sedan så skrev jag under en månad fem stycken blogginlägg om komplementärmedicin. Ett av blogginläggen hette "Komplementärmedicin - samarbete". Där skriver jag att ett större samarbete mellan komplementärmedicin och skolmedicin verkligen skulle vara rätt väg att gå för patientens bästa, så kallad integrativ medicin. Vidare skriver jag att en ljuspunkt för framtiden är att det faktiskt finns en möjlighet för läkarstuderande att under valfri period i studierna välja en tvåpoängskurs som handlar om komplementärmedicin, alternativmedicin och integrativ medicin. När det sedan under senare delen av 2008 kom ett flertal artiklar om antroposoferna apropå dispensen av läkemedel så läste jag just om ett exempel på en studerande från läkarlinjen som hade blivit intresserad. Artikeln fanns att läsa i Svenska Dagbladet tisdagen 9 december 2008 "Framtiden osäker för den antroposofiska medicinen". Där stod det om Martin Roginski som gick sin sjätte termin på läkarlinjen. Han blev intresserad av integrativ medicin under ett studiebesök som läkarutbildningen gjorde på Vidarkliniken. Nu går han en vidareutbildning i antroposofisk medicin.
När jag läser mer om Vidarkliniken så visar det sig att alla läkare och sjuksköterskor är legitimerade och har en skolmedicinsk utbildning samt en påbyggnadsutbildning i antroposofisk medicin.
Det är verkligen glädjande!
Av det jag känner till så är Vidarkliniken i mitt tycke det bästa exemplet hittills i Sverige på fungerande integrativ medicin i större skala.
Synen på... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

måndag, mars 02, 2009

Antroposoferna

Vad skulle det innebära för sjukvården om antroposofernas mediciner inte längre fick användas?
Vid årsskiftet skulle dispensen ha gått ut för att få använda antroposofiska läkemedel vid sidan av de vanliga. En ny ansökan gjordes under hösten och den 18 december 2008 meddelade Socialdepartementet i ett pressmeddelande att fortsatt dispens skulle gälla under 2009.
Där drog nog många en lättnandes suck!
Upphovsman till den antroposofiska medicinen och även biodynamisk odling var Rudolf Steiner bland annat filosof, näringsreformator och arkitekt.
Den antroposofiska vården har en hundraårig bakgrund. I Sverige har den funnits i över 50 år, de senaste 20 åren med statlig insyn. Ökad efterfrågan från patienter gör att den hela tiden växer.
Idag finns Vidarkliniken i Järna, nordens enda antroposofiska sjukhus. I anslutning till den finns två vårdcentraler, en i Järna och en i Stockholm. Genom avtal med Stockholms läns landsting har varje legitimerad läkare inom såväl sluten- som öppenvård möjlighet att remittera patienter till Vidarkliniken. Den drivs som ideell stiftelse utan vinstsyfte. Det går också bra att lista sig på de vårdcentraler som finns.
Hur ser då... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , ,