måndag, mars 09, 2009

Antroposoferna - integrativ medicin

(fortsättning från förra veckan, "Antroposoferna")
...Hur ser då vården ut?
Vidarkliniken integrerar skolmedicin med antroposofisk medicin som oftast är baserad på växter och mineraler. Går man in på deras sajt så står det "Förutom konventionella läkemedel används naturläkemedel, olika fysiska samt konstnärliga terapier och utvärtes behandlingar. Man lägger stor vikt vid individuella behandlingsplaner där olika aspekter av patientens situation och sjukdom vägs samman".Jag blir så glad när jag läser det här!
För snart 1,5 år sedan så skrev jag under en månad fem stycken blogginlägg om komplementärmedicin. Ett av blogginläggen hette "Komplementärmedicin - samarbete". Där skriver jag att ett större samarbete mellan komplementärmedicin och skolmedicin verkligen skulle vara rätt väg att gå för patientens bästa, så kallad integrativ medicin. Vidare skriver jag att en ljuspunkt för framtiden är att det faktiskt finns en möjlighet för läkarstuderande att under valfri period i studierna välja en tvåpoängskurs som handlar om komplementärmedicin, alternativmedicin och integrativ medicin. När det sedan under senare delen av 2008 kom ett flertal artiklar om antroposoferna apropå dispensen av läkemedel så läste jag just om ett exempel på en studerande från läkarlinjen som hade blivit intresserad. Artikeln fanns att läsa i Svenska Dagbladet tisdagen 9 december 2008 "Framtiden osäker för den antroposofiska medicinen". Där stod det om Martin Roginski som gick sin sjätte termin på läkarlinjen. Han blev intresserad av integrativ medicin under ett studiebesök som läkarutbildningen gjorde på Vidarkliniken. Nu går han en vidareutbildning i antroposofisk medicin.
När jag läser mer om Vidarkliniken så visar det sig att alla läkare och sjuksköterskor är legitimerade och har en skolmedicinsk utbildning samt en påbyggnadsutbildning i antroposofisk medicin.
Det är verkligen glädjande!
Av det jag känner till så är Vidarkliniken i mitt tycke det bästa exemplet hittills i Sverige på fungerande integrativ medicin i större skala.
Synen på... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: