måndag, mars 16, 2009

Antroposoferna - Vidarkliniken

(fortsättning från förra veckan, "Antroposoferna - integrativ medicin")
...Synen på Vidarkliniken och erfarenheterna därifrån kan skifta. Allting passar inte alla, som bekant, därför är det viktigt att det finns alternativ att välja på.
En person som har känt sig väldigt nöjd med sin vistelse där är Maj-lis. Under rubriken "Min upplevelse av att vara patient på Vidarkliniken" skriver hon om sin erfarenhet. Hon berättar om den vackra miljön och det bemötande som hon har fått av sköterskor och läkare. De har fått henne att känna sig väl mottagen och väl informerad om planerna för hennes behandling.
När det kommer till mediciner så vill inte Maj-lis använda de traditionella kemiskt framställda, obiologiska medicinerna på grund av deras biverkningar. Här får hon antroposofiska mediciner och det tycker hon går bra, en av dem är Iscador.
Iscador, som säkert många känner igen, är ett understödjande medel som används vid cancersjukdomar. Det är ett mistelpreparat som har funnits i Tyskland sedan 1926 och i Sverige sedan 1983. Tillgång till preparatet får man genom Apoteket AB och det förskrivs av legitimerade läkare. Behandlingen med Iscador förstärker immunsystemet, ökar livskvalitén och minskar biverkningarna av konventionella behandlingar. Därför rekommenderas mistelbehandling så tidigt som möjligt, gärna redan medan man väntar på operation, cellgiftbehandling eller strålning.
Vidare så skriver Maj-lis om olika terapier som hon får gå på, till exempel bildterapi.
Om man... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: