måndag, april 23, 2007

Alternativ odling

Gör den verkligen någon skillnad? Det har jag hört ibland här och var. Ja, det gör den. Kan man bara det allra minsta lilla om odling så förstår man det. Förresten behöver man inte ens kunna det allra minsta lilla om odling utan det räcker med att läsa vad det innebär.
Alternativ odling är ett samlingsnamn för biodynamisk, organisk/biologisk, naturenlig eller ekologisk odling. De har gemensamt att konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel inte används men förutom det skiljer sig odlingsformerna en del sinsemellan.
Växtföljden är grundstommen i den alternativa odlingen alltså ordningen som grödorna odlas i. Där är baljväxterna en viktig, med jämna mellanrum återkommande del. Gröngödsling(nedplöjning av ärt- och baljväxter) ersätter konstgödsel genom att balj- och ärtväxter binder kväve ur luften och lämnar det i jorden.Gödsel från djur och organiskt material används som växtnäring.
Anledningen till att produkterna från de här odlingarna blir dyrare är att det krävs större manuellt arbete och skördarna blir något mindre.
Men vet man om skillnaden på alternativ- och konventionell odling tycker åtminstone jag att det ofta är värt de extra kronorna.
Inom det konventionella jordbruket... (fortsättning imorgon)

Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att det blir stor skillnad kan man lätt märka på t.ex. citroner. Testa bara att lukta på en krav-märkt citron och en "vanlig"!

Lotta sa...

Jag håller med dig, man märker både stora lukt- och smakskillnader.