måndag, oktober 29, 2007

Komplementärmedicin - samarbete

(fortsättning från förra veckan, "komplementärmedicin - vetenskap")
...Kanske är just det också en anledning till att människor söker sig mer till komplementärmedicinen idag, att den ser mer till helheten är skolmedicinen. Läkare verkar ha en tendens att vilja begränsa sitt ansvarsområde till sin egen specialiserade del inom yrket och det kan jag förstå men det är ingenting som fungerar i den praktiska verkligheten.
Människan är en helhet och därför måste vården försöka anpassa sig efter det.
Annars kan resultatet till exempel bli som jag skrev i bloggveckan "komplementärmedicin - läkemedel". Om ingen läkare vill ta helhetsansvaret för en patients läkemedelsanvändning så kan kan det uppstå problem som medicinkrockar.
Det skulle behövas ett större samarbete mellan läkare men också ett större samarbete inom hela vården och ett samarbete med komplementärmedicinen.
Idag är skolmedicinen den rådande inriktningen i vårt samhälle. Läkare överlag har inte några större kunskaper om komplementärmedicin. En konsekvens, som jag har hört många gånger, blir då att när en patient kommer med en fråga om eller ett förslag till ett komplementärt alternativ så blir svaret ofta negativt. Antingen om nu läkaren inte har tillräckliga kunskaper för att våga sig på en rekommendation, ser komplememtärmedicinen som en konkurrent eller helt enkelt inte tror att den har någonting att tillföra så är det ju ändå patientens bästa som är det centrala i sammanhanget. Att uttrycka sig negativt eller avfärda någonting som man inte har några kunskaper om kan vara att utestänga en patient från att kanske må bättre.
Men en ljuspunkt i det hela är att läkarstuderande sedan flera år tillbaka har möjlighet att under valfri period i studierna välja en tvåpoängskurs som handlar om komplementärmedicin, alternativmedicin och integrativ medicin.
Så förhoppningsvis kommer vi framöver att ha en vård med ökad kunskap om olika inriktningar och en öppnare attityd för samarbete.
Nästa vecka är det ny månad och nytt ämne!

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: