måndag, mars 23, 2009

Antroposoferna - behandling

(fortsättning från förra veckan, "Antroposoferna - Vidarkliniken")
...Om man går in på antroposofernas hemsida så finns rubriken "Vård & rehabilitering". Där står de olika sjukdomar som de behandlar:

Cancer

Palliativ vård. Vilket betyder vård som endast inriktas på att lindra symptomen på en sjukdom.

Utmattning, smärta och stress

Kroniska sjukdomar som exempelvis;
- reumatiska sjukdomar
- mag- och tarmsjukdomar, till exempel ulcerös colit och Morbus Crohn
- neurologiska sjukdomar, till exempel multipel skleros
- allergiska sjukdomar, till exempel astma och eksem
- hjärt- och kärlsjukdomar

Vid behandling av de olika sjukdomarna så arbetar man i vårdlag. De är olika utformade beroende på vilken sjukdom det gäller. Gemensamt för alla vårdlag är att en legitimerad läkare och en legitimerad sjuksköterska är ansvariga för vården och att det ingår en sjukgymnast och en dietist. Sedan är uppdelningen som sagt lite olika med alltifrån konstterapeuter, bad- och massageterapeuter, samtalsterapeut, kurator och sjukhuspräst. En vård som verkligen ser till hela människan. Vid inskrivningen upprättas en individuell behandlings- och/eller vårdplan för varje patient. Vill du läsa mer om stress, reumatism och hjärtsjukdomar så kan du gå in på mina blogginlägg under "stress", "reumatism" och "hjärtsjukdomar".
De senaste cirka fem-tio åren så har det pratats och forskats en hel del om trädgårdens läkande och positiva inverkan på oss människor. I mina blogginlägg under "trädgård" kan du läsa mer om bland annat rehabiliteringsträdgårdar.
Antroposoferna har något som heter "trädgårdsterapi". När jag läser deras beskrivning av hur det går till så tänker jag att det skulle kunna vara bra för många människor på olika sätt. Längst ner på sidan under "praktisk information" står det hur det går till om man vill söka sig dit.
Men nu är det... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: