måndag, mars 02, 2009

Antroposoferna

Vad skulle det innebära för sjukvården om antroposofernas mediciner inte längre fick användas?
Vid årsskiftet skulle dispensen ha gått ut för att få använda antroposofiska läkemedel vid sidan av de vanliga. En ny ansökan gjordes under hösten och den 18 december 2008 meddelade Socialdepartementet i ett pressmeddelande att fortsatt dispens skulle gälla under 2009.
Där drog nog många en lättnandes suck!
Upphovsman till den antroposofiska medicinen och även biodynamisk odling var Rudolf Steiner bland annat filosof, näringsreformator och arkitekt.
Den antroposofiska vården har en hundraårig bakgrund. I Sverige har den funnits i över 50 år, de senaste 20 åren med statlig insyn. Ökad efterfrågan från patienter gör att den hela tiden växer.
Idag finns Vidarkliniken i Järna, nordens enda antroposofiska sjukhus. I anslutning till den finns två vårdcentraler, en i Järna och en i Stockholm. Genom avtal med Stockholms läns landsting har varje legitimerad läkare inom såväl sluten- som öppenvård möjlighet att remittera patienter till Vidarkliniken. Den drivs som ideell stiftelse utan vinstsyfte. Det går också bra att lista sig på de vårdcentraler som finns.
Hur ser då... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: