måndag, maj 26, 2008

D-vitamin - bristgrupper

(fortsättning från förra veckan, "D-vitamin - hälsoeffekter")
...Men vilka är då i riskzonen för att drabbas av D-vitaminbrist?
Som sagt, människor som bor i solfattiga länder som till exempel vi svenskar ska vara speciellt noga med att få i oss D-vitamin genom kosten mellan november och mars för att undvika brist.
Barn som äter veganmat ska man vara uppmärksam på eftersom de äter en D-vitaminfattig kost. Barn från 0-3 år behöver dubbelt så mycket D-vitamin per dag jämfört med en vuxen.
Vuxna människor kan drabbas av benuppmjukning(osteomalaci). Det gäller speciellt äldre personer som inte äter så bra och vistas mycket inomhus. Även människor från kulturer som använder täckande klädsel som förhindrar solbelysning av huden riskerar att få benuppmjukning. Sjukdomen ger diffusa smärtor och har ibland först feltolkats som fibromyalgi eller kroniskt trötthetssyndrom.
D-vitamin är viktigt för människan.
Alla vitaminer är viktiga för människan.
Då och då "blåser det upp" till en debatt om hur farligt det kan vara med vitaminer och antioxidanter. Nu senast i DN.se tisdagen den 15 april 2008 under rubriken "Vitaminpiller farliga för hälsan".Jag tycker att det är bra att ämnet debatteras när nya råd och rön kommer upp, så att människor får chans att bilda sig en egen åsikt om saken. Men det gäller också att noggrant läsa vad dessa nya råd och rön bygger på.
Mina åsikter och funderingar är fortfarande som de var när jag skrev min blogg i höstas "Komplementärmedicin - vetenskap". Där utgick jag från en artikel i Svenska Dagbladet som handlade om en dansk forskargrupp från bland annat Rikshospitalet. De hade utifrån olika studier konstaterat "en signifikant ökad total dödlighet bland dem som fått tillskott av flera antioxidanter".
Det jag reagerade på och inte förstod poängen med och fortfarande inte förstår poängen med var doserna och personerna som studierna gjorts på. De hade givit de här personerna tio till flera hundra gånger högre dos än det rekommenderade dagsintaget. För mig blir då resultatet ganska meningslöst, det jag tycker vore intressant att veta är effekterna utifrån de rekommenderade dagsdoserna. Annars blir resultatet bara till för något exceptionellt undantag, en person som av någon anledning till exempel vill äta tvåhundra gånger mer A-vitamin än rekommenderat. Dessutom hade större delen av studierna gjorts på människor som hade behandlats för olika svåra sjukdomar. Det tycker jag inte heller ger något bra underlag för någon allmängiltig syn på antioxidanter.
Den artikeln som DN hade inne i april var också skriven utifrån bland annat uttalanden från Rikshospitalet i Köpenhamn. Men där stod endast att "i många av studierna som ingår har deltagarna fått mycket höga doser av vitaminer". Innehållsmässigt låter det väldigt likt den artikeln som Svenska Dagbladet hade inne i höstas och jag tror personligen att det är samma studier man skriver om.
Så läs ordentligt vad som står. Bedöm själv om de resultaten framtagna på de grunderna är något som berör dig och ditt intag av antioxidanter.
Sedan har vi detta med att en bra, varierad kost gör att vi får i oss tillräckligt med de vitaminer vi behöver. Och så kan det vara men då tycker jag att du ska försäkra dig om den saken. Kosten är inte alltid lika näringsrik som vi tror av många anledningar. Jag har skrivit lite mer om detta i min blogg "Grönsaker". Nu går jag på "sommarlov" och är skrivandes igen i mitten av augusti.
Ha en härlig och vitaminrik sommar!

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: