måndag, december 07, 2009

Kultur på recept

Kultur på recept, vad ska man tycka om det?
Vilken otroligt bra idé, tycker jag!
Först kom recept på motion och nu får skolmedicinen förhoppningsvis framöver även möjlighet att rekommendera ytterligare någonting annat.
"Den forskning som har sammanställts kommer från stora erkända universitet som Harvard och Zürich, så den vetenskapliga skolmedicinen håller på att breddas" säger professor Gunnar Bjursell i artikeln "Nu kan doktorn ordinera kultur" i Svenska Dagbladet tisdagen 10 november 2009. Vad det handlar om är ett pilotprojekt på ett år kallat "kultur på recept" som region Skåne har fått en halv miljon kronor för att genomföra. Det blir på en vårdcentral i Helsingborg.
Ordinationerna kan röra sig om musik, teater, körsång, aktivitet inom studieförbund men omfattar även natur och trädgårdsupplevelser. Det vänder sig framförallt till långtidssjukskrivna personer som lider av depressioner, stress, ångest och långvarig smärta men det kan också vara en viktig del i strokerehabilitering enligt artikeln "Mozart och tango medel för läkning" som stod att läsa i Sydsvenska Dagbladet torsdagen 12 november 2009. Det handlade då om rehabilitering med musik. Enligt artikeln har forskningsrapporterna angående sambandet mellan musik och hälsa ökat kraftigt.
Nu i adventstider finns det mycket vacker musik att lyssna på, tidningarna är fulla av konsertannonser och många körer har framträdanden. Detta med att sjunga i kör har blivit allt populärare i Sverige och är nu vetenskapligt bevisat bra för hälsan. På sajten suntliv.nu finns en hel del intressant att läsa om detta.
Annars blir min första tanke vad det gäller hälsa och musik, Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart föddes år 1756 i Salzburg. Han var kompositör, pianist och violinist och räknas till en av de stora namnen i musikhistorien. Hans musik har visat sig vara betydelsefull för hälsan.
200 år efter Mozarts födelse började Dr. Alfred Tomatis att forska kring sambandet mellan lyssnande och lärande. Han utvecklade så småningom Tomatismetoden där Mozarts musik ingår som en del.
Lite senare, 1998, kom boken "Mozarteffekten: musikens oanade kraft" ut. Den är skriven av Don Campbell, världskänd musiker och pedagog som är en flitigt anlitad föreläsare vid universitet och sjukhus. Hans bok handlar om hur olika sorters musik, däribland Mozart, kan hjälpa till i läkningen av såväl kropp som själ.
Musik för hälsan hittar vi även hos antroposoferna. De har också andra aktiverande terapier som till exempel målning, modellering och läkeerytmi vid utmattning, smärta och stress.
Vill du läsa lite mer om antroposoferna kan du gå in på mitt blogginlägg "Antroposoferna".
Hos dem hittar du också... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: