måndag, september 22, 2008

Stress - utmattningssyndrom

(fortsättning från förra veckan, "Stress - depression")
...Men om vi nu återgår till diagnosen utmattningssyndrom. Med alltför mycket stress och press finns det risk att hamna där.
Professor i etnologi Gösta Arvastson tror att den värld vi idag lever i med ständiga förändringar kan vara tröttande. Även hur våra arbetsplatser är utformade spelar in, läs mer om detta i artikeln "Omöjligt ta en stunds vila på jobbet", Dagens Nyheter tisdagen 15 januari 2008. Men det handlar mer om en allmän trötthet som många känner men hur blir det då med den totala tröttheten som ett utmattningssyndrom innebär?
Vad jag har förstått så är det väldigt viktigt att ta det i sin egen takt och att det ibland kan ta lång tid att bli frisk igen. Nina Öhlund berättar i artikeln "Jag måste komma tillbaka i min egen takt", Dagens Nyheter måndagen 4 februari 2008, om hur hennes situation har sett ut. Alla turer som har varit och alla år som har gått till att idag kunna jobba 50 procent med tron om att så småningom kunna gå upp till 75 procent.
Förutom att människor som har drabbats av utmattningssyndrom behöver lugn och vila så är rehabilitering viktigt för många. Två möjligheter till det är trädgård och mindfulness-meditaion. I artikeln "Sjukskrivningen blev räddningen", Dagens Nyheter onsdagen 15 augusti 2007, kan man läsa om Anette Holmström. Efter en besvärlig tid sjukskrevs hon knappt 40 år gammal för utmattningssyndrom. Utifrån symptomen med bland annat talsvårigheter och dåligt minne hade hennes tankar gått till Alzheimers, en sjukdom som fanns i släkten men en professor i demenssjukdomar konstaterade att så inte var fallet. Efter drygt ett år fick hon genom Försäkringskassan en praktik i Malmö, på en trädgård. Där träffade hon människor i samma situation och det blev en vändpunkt.
I Sverige finns det flera trädgårdsprojekt för rehabilitering av äldre och sjuka. Mer står att läsa på min blogg "Miljö - naturen".
Mindfulness-meditation är ett annat bra alternativ. Marie Åsberg, professor vid Karolinska intitutet arbetar bland annat med det. Hon är även verksam vid stressrehabiliteringen vid Danderyds sjukhus och där ingår mindfulness-meditationen som en del av vad patienterna med utmattningssyndrom får lära sig. Enligt henne uplever patienterna att de är mindre stressade och att de mår och sover bättre. Under "Miljö - meditation" kan du läsa mer i ämnet.
Annat som är viktigt... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: