måndag, september 29, 2008

Stress - att tänka på!

(fortsättning från förra veckan, "Stress - utmattningssyndrom")
...Annat som är viktigt vid stress, som i så många andra sammanhang, är kost och motion.
När man utsätter kroppen för hårda påfrestningar är det ännu viktigare att äta bra så att kroppen får den näring den behöver. Annars blir det lätt att man försöker få energi genom till exempel socker i olika former och kaffe, mycket kaffe!
I Japan pågår forskning om hur maten vi äter påverkar vår trötthet. Den går under namnet anti-fatigue food eller "antitrötthetsmat" och går ut på att se om en förändring av kosten motverkar att vi blir trötta.
Motion är ett bra sätt att hantera stress på och precis som med kosten extra viktigt att tänka på om man håller ett högt tempo.
Det bästa är ju självklart att försöka dra ner på takten och sluta stressa men det är inte helt enkelt för många eller snarare för de flesta. Då kanske man åtminstone kan försöka vila lite mer. Sömnen och vilan är ett fantastiskt bra sätt för kroppen att återhämta sig efter stress.
Något annat som man kan drabbas av om man stressar för mycket är candida. Ett av symptomen vid svår candida är precis som vid utmattningssyndrom en fruktansvärd trötthet. För tillfrisknande spelar kosten en mycket stor roll. Vill du läsa mer så kan du gå in på min blogg "Förkylning - candida".
Idag är det många som stressar och det är en stor anledning till att människor blir sjuka på olika sätt. Att bli allvarligt sjuk och vara borta från arbetslivet i många år är omvälvande för de flesta människor och kan skapa dåligt självförtroende. Men jag tror inte att det framförallt handlar om antalet år man har varit borta utan mer om vilken attityd man själv har och hur man bemöts av andra. Det finns även andra anledningar till att människor inte arbetar på flera år, barnledighet och studier till exempel. Även om det är en oftast självvald och mer positiv anledning till att inte arbeta så kan också det göra att man känner sig osäker och bortkopplad från arbetslivet. Jag tror inte att en människa är "ur spelet" för att den har varit sjukskriven i flera år, ibland behövs det bara lång tid att bli frisk igen vilket många blir. Människor drabbas av olika saker i livet och för vissa är det sjukdom. Det viktiga är att människor får tid att vila och återhämta sig och stöd att komma tillbaka.
Nästa vecka är det ny månad och nytt ämne!

Andra bloggar om: , , , ,

måndag, september 22, 2008

Stress - utmattningssyndrom

(fortsättning från förra veckan, "Stress - depression")
...Men om vi nu återgår till diagnosen utmattningssyndrom. Med alltför mycket stress och press finns det risk att hamna där.
Professor i etnologi Gösta Arvastson tror att den värld vi idag lever i med ständiga förändringar kan vara tröttande. Även hur våra arbetsplatser är utformade spelar in, läs mer om detta i artikeln "Omöjligt ta en stunds vila på jobbet", Dagens Nyheter tisdagen 15 januari 2008. Men det handlar mer om en allmän trötthet som många känner men hur blir det då med den totala tröttheten som ett utmattningssyndrom innebär?
Vad jag har förstått så är det väldigt viktigt att ta det i sin egen takt och att det ibland kan ta lång tid att bli frisk igen. Nina Öhlund berättar i artikeln "Jag måste komma tillbaka i min egen takt", Dagens Nyheter måndagen 4 februari 2008, om hur hennes situation har sett ut. Alla turer som har varit och alla år som har gått till att idag kunna jobba 50 procent med tron om att så småningom kunna gå upp till 75 procent.
Förutom att människor som har drabbats av utmattningssyndrom behöver lugn och vila så är rehabilitering viktigt för många. Två möjligheter till det är trädgård och mindfulness-meditaion. I artikeln "Sjukskrivningen blev räddningen", Dagens Nyheter onsdagen 15 augusti 2007, kan man läsa om Anette Holmström. Efter en besvärlig tid sjukskrevs hon knappt 40 år gammal för utmattningssyndrom. Utifrån symptomen med bland annat talsvårigheter och dåligt minne hade hennes tankar gått till Alzheimers, en sjukdom som fanns i släkten men en professor i demenssjukdomar konstaterade att så inte var fallet. Efter drygt ett år fick hon genom Försäkringskassan en praktik i Malmö, på en trädgård. Där träffade hon människor i samma situation och det blev en vändpunkt.
I Sverige finns det flera trädgårdsprojekt för rehabilitering av äldre och sjuka. Mer står att läsa på min blogg "Miljö - naturen".
Mindfulness-meditation är ett annat bra alternativ. Marie Åsberg, professor vid Karolinska intitutet arbetar bland annat med det. Hon är även verksam vid stressrehabiliteringen vid Danderyds sjukhus och där ingår mindfulness-meditationen som en del av vad patienterna med utmattningssyndrom får lära sig. Enligt henne uplever patienterna att de är mindre stressade och att de mår och sover bättre. Under "Miljö - meditation" kan du läsa mer i ämnet.
Annat som är viktigt... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , ,

måndag, september 15, 2008

Stress - depression

(fortsättning från förra veckan, "Stress - risker")
...I andra länder går den under benämningen depression. Marie Åsberg, professor emeritus i psykatri vid Karolinska institutet förklarar skillnaden mellan depression och utmattningssyndrom i artikeln "Sverige är ensamt om diagnosen" som stod att läsa i Dagens Nyheter onsdagen 15 augusti 2007. Allt tyder på att det är två olika sjukdomar med en biologisk skillnad. Hon tror också att även andra länder snart kommer att använda sig av de två diagnoserna när man nu kan se en biologisk skillnad genom att testa hur patientens sresshormoner fungerar.
Om det är depression man har drabbats av så finns det en hel del att göra utöver att äta antidepressiva mediciner men det beror också på hur pass allvarlig depression man har.
Vid en mild depression finns det flera örter att använda sig av. Johannesört är kanske den mest kända men även Damiana, Ginko, Ginseng, Griffonia, Havre, Järnört, Kola, Maca, Rosmarin, Schizandra och Silverax har effekt vid mild depression. De här örterna har också andra bra effekter till exempel Schizandra som bland annat är blodsockerreglerande och alltså bra mot sötbegär. Så har man tur kanske någon av dem kan hjälpa till på flera områden. Någon enstaka gång kan det vara så att en ört inte passar ihop med ett läkemedel som man äter. Det är bra att kolla upp om så är fallet men som sagt, det tillhör inte vanligheterna.
Sedan har vi regelbunden motion, det är lika bra som antidepressiva mediciner vid måttlig depression.
Även omega-3, en fettsyra som man bland annat får i sig genom fet fisk, har en positiv effekt. Jag har skrivit mer om det i min blogg "Fettsyror - omega-3".
Men det som jag tror har fått mest uppmärksamhet på området den senaste tiden är D-vitamin. Jag skrev innan sommaren om en man som heter Mats Humble i min blogg "D-vitamin - hälsoeffekter". Han har börjat behandla årstidsbundna depressioner med D-vitamin. De resultat som han har fått är så pass goda att det kanske inte längre kommer att behövas ljusbehandling eller antidepressiva mediciner. Det låter hoppfullt tycker jag. Vi får se längre fram om det stämmer.
Men om vi nu återgår... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , , , , , ,

måndag, september 08, 2008

Stress - risker

(fortsättning från förra veckan, "Stress")
...En vanlig sjukdom som följer på stress är hjärt- och kärlsjukdomar.
I Dagens Nyheter torsdagen 24 januari 2008 kunde man läsa om brittiska forskare i artikeln "Stress kan göra dig hjärtsjuk" som nu kan belägga att ett stressigt jobb skadar kroppen. Det står att "Den som är under 50 år och har ett stressigt arbete ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med nästan 70 procent jämfört med den som har ett lugnare jobb."
Ökad stress och allt vad det för med sig är en eventuell konsekvens av den nya sjukförsäkringen. Jag skrev i förra veckans blogg en fundering om att den kanske kunde få "oönskade effekter på annat håll" och det skulle till exempel kunna vara en ökning av hjärtsjukdomar.
"Var sjätte man och var femte kvinna i Stockholms län har ett så stressigt liv att de riskerar sin hälsa" stod att läsa i artikeln "Allt fler stressade på jobbet" i Dagens Nyheter tisdagen 11 december 2007. Många människor pressas och pressar sig själva väldigt hårt. För vissa består livet och tillvaron praktiskt taget enbart av arbete. De som så småningom får problem på ett eller annat sätt lyckas ibland förändra sin tillvaro innan det går alltför långt. Två exempel på det är Katarina Byström och Sören Kviberg som Dagens Nyheter hade en artikel om tisdagen 15 januari 2008 "All, precis all, energi gick åt till jobbet". De bytte arbete båda två, för vissa ett förvånande steg nedåt på karriärstegen, och mår idag mycket bättre. Katarina säger "För mig har livet fått en ny mening och ett nytt sammanhang."
Jag skulle verkligen inte kalla det för att ta ett steg nedåt utan snarare ett steg framåt och att man gör olika saker i olika perioder av sitt liv som man inte behöver värdera.
Men det är tyvärr inte alla som av olika anledningar lyckas vända en liknande situation och det kan leda till ett utmattningssyndrom. De människor som vanligtvis drabbas är bland annat välanpassade och ambitiösa. De brukar jobba hårt och sällan ta ledigt. Men det kan också vara människor som råkat ut för svåra saker i livet.
I Sverige är vi ensamma om diagnosen utmattningssyndrom.
I andra länder... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: , ,

måndag, september 01, 2008

Stress

Sedan förra sensommaren har det pratats mycket om sjukdom och sjukskrivning apropå de nya riktlinjer för sjukskrivning som Socialstyrelsen ombads att utarbeta.
Det första förslaget som bland annat Dagens Nyheter skrev om fredagen 10 augusti 2007 väckte ett fullständigt ramaskri. Tisdagen 14 augusti 2007 hade Dagens Nyheter en debattartikel skriven av Jörgen Herlofson "Socialstyrelsen nedvärderar våra osynliga stressjukdomar". Jörgen Herlofson är psykiatriläkare och specialist på stressjukdomar och tyckte inte att förslaget gick i en humanistisk anda, en åsikt som väldigt många delade med honom. Dagen efter stod det att läsa att de hårdare reglerna inte skulle börja gälla i oktober utan att Socialstyrelsen gått till regeringen och bett om mer tid för att arbeta med förslaget.
Sedan kom nästa vända i februari.
Måndagen 4 februari 2008 hade Dagens Nyheter en artikel "Regler för sjukskrivna väcker kritik". Där står många olika åsikter och synvinklar att läsa om det remissvar på regerings förslag som skulle vara inlämnat den 11 februari.
Så kom maj och med den följande "Utbrända får sjukskrivas". I Dagens Nyheter fredagen 16 maj 2008 uttalade sig bland annat Kia Mundebo som är ordförande för De utbrändas förening i Sverige. Hon tyckte att rekommendationerna som hade kommit verkade bra, att det kanske kunde leda till att stressjuka fick rehabilitering. Aleksander Perski däremot, chef för stressmottagningen på Karolinska institutet, såg lite annorlunda på saken "Socialstyrelsens rekommenderade behandling och sjukskrivningstid bygger på önsketänkande eftersom det inte finns någon fungerande rehabiliteringskedja."
Nu har det gått drygt ett år sedan det första förslaget kom som väckte så mycket känslor.
Vilka konsekvenser kommer det förslaget som slutligen antogs att få?
Blir det bara så att vi sparar mer pengar och att människor får bättre hjälp som det var menat eller kommer det att få oönskade effekter på annat håll?
Lördagen 16 augusti 2008 hade Dagens Nyheter en debattartikel där det står "De allra flesta som får nej efter en striktare tolkning av sjukförsäkringen börjar arbeta". Då undrar jag, kan en anledning till det vara att människor tvingar sig mer fast de egentligen inte orkar? Under det senaste året har det kommit flera artiklar om vad stress på arbetsplatsen kan leda till och om att människor känner sig mer stressade.
En vanlig... (fortsättning nästa vecka)

Andra bloggar om: